Regulamin konkursu literackiego

K O N K U R S     L I T E R A C K I

R E G U L A M I N

A. ORGANIZATOR

Centrum Kultury "BROWAR B." we Włocławku, ul. Łęgska 28, Włocławek

B. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

C. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie wiersza inspirowanego tematyką wierszy i piosenek festiwalowych dotyczących:
  a. niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z mass mediów, w tym z internetu
  b. zdrowego stylu życia
 2. Lista wierszy i piosenek festiwalowych dotyczących niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z mass mediów, w tym z internetu oraz dotyczących zdrowego stylu życia stanowi załącznik do regulaminu. Wszystkie wiersze i piosenki są dostępne na stronie festiwal.cudnolandia.pl

D. I ETAP KONKURSU - KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Kwalifikacje wstępne przeprowadzają ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, przedszkola, domy dziecka oraz inne jednostki i instytucje zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą, zwane dalej PRZYJACIÓŁMI CUDNOLANDII.
 2. Lista PRZYJACIÓŁ CUDNOLANDII oraz zakres kwalifikacji znajduje się na stronie festiwalowej.
 3. Każdy uczestnik kwalifikacji wstępnych otrzymuje specjalnie przygotowany imienny autograf Jacka Cudnego, zaś najlepszy wiersz w danych kwalifikacjach wstępnych zostaje nagrodzony jedną z książek festiwalowych.
 4. Trzy najlepsze prace poszczególnych kwalifikacji wstępnych biorą udział w finale Konkursu, który odbędzie się 3 grudnia 2023 r. w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku. W razie wyjątkowo wysokiego poziomu poszczególnych kwalifikacji wstępnych prawo udziału w finale może być przyznane także innym UCZESTNIKOM tych kwalifikacji.
 5. W celu prowadzenia dalszej korespondencji dotyczącej udziału UCZESTNIKA, którego praca została zakwalifikowana do finału Konkursu, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA, czyli rodzic/opiekun prawny albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, zakłada na stronie festiwal.cudnolandia.pl – swoje konto, zwane dalej KONTEM i wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udostępniony na KONCIE.

E. FINAŁ KONKURSU

 1. Komisję do oceny prac powołuje ORGANIZATOR.
 2. Ocenie będą podlegać:
  a. oryginalność pomysłu
  b. spójność z tematyką konkursu
  c. warsztat literacki
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się 3 grudnia 2023 roku w Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Organizator prześle informację o godzinie rozpoczęcia koncertu galowego za pośrednictwem KONTA.

F. NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są statuetki CUDNOLANDII oraz nagrody rzeczowe.

G. ZMIANY REGULAMINU

W sytuacjach wyjątkowych ORGANIZATOR zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o czym PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA zostanie poinformowany za pośrednictwem KONTA.

Załącznik

Lista wierszy i piosenek festiwalowych dotyczących niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z mass mediów, w tym z internetu oraz dotyczących zdrowego stylu życia, które mogą być inspiracją do twórczości literackiej UCZESTNIKÓW Konkursu.

Wszystkie wiersze i piosenki są dostępne na stronie festiwal.cudnolandia.pl

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z MASS MEDIÓW, W TYM Z INTERNETU

 1. wiersz W SIECI – książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 2. wiersz IN THE NET – książka THE PUZZLE 10
 3. wiersz PAJĘCZYNA – książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 4. wiersz ZŁODZIEJASZKI – książka WIERSZYKI Z FABRYKI
 5. wiersz THE WEB – książka THE PUZZLE 30
 6. wiersz THE THIEVES – książka THE PUZZLE 20
 7. wiersz TELEWIZOR – książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 8. wiersz PRZYJACIEL – książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 9. wiersz DRAMAT – książka W KRAINIE WYOBRAŹNI
 10. piosenka NOS DO GÓRY - płyta MOTONUTKI
 11. piosenka TE TA TE – płyta ŁADOWARKA
 12. piosenka A CZAS LECI – płyta CUDAK
 13. piosenka KOMÓRKI – płyta POMIDOR
 14. piosenka SZAJKA – płyta CUDAK
 15. piosenka ŁADOWARKA – płyta ŁADOWARKA
 16. piosenka ZAPACH SŁOŃCA – płyta ŻARTOW…MISIE

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 1. wiersz NA SPACER – książka MALINOWA LIMANOWA
 2. wiersz PRZYJACIEL – książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 3. wiersz JUREK I JERZY - książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 4. wiersz SUROWA – książka SMAKOŁYKI
 5. wiersz MOCE – książka WITAMINKI
 6. wiersz ROBAKI? – książka WITAMINKI
 7. wiersz PRACA MARZENIE – książka SMAKOŁYKI
 8. wiersz WORMS? – książka THE PUZZLE 10
 9. wiersz SUPERABSTYNENCI – książka WITAMINKI
 10. wiersz ŁADNE KWIATKI! – książka ŁADNE KWIATKI
 11. wiersz HORROR – książka W KRAINIE WYOBRAŹNI
 12. wiersz RADIO PTASIE – książka PAUPUGI
 13. wiersz ZBÓJE – książka ZWIERZAKI
 14. wiersz BAŁWAN – książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 15. wiersz PASKI – książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 16. wiersz NA GŁOWIE – książka WIERSZE ZA JEDEN UŚMIECH
 17. wiersz PAS – książka WIERSZYKI Z FABRYKI
 18. wiersz ON THE HEAD – książka THE PUZZLE 30
 19. wiersz TWARDZIELE – książka ZĄBKI
 20. wiersz COOL – książka ZĄBKI
 21. wiersz NOSICIEL – książka ZĄBKI
 22. wiersz NIE W GĘBACH – książka ZĄBKI
 23. wiersz POKAZ – książka ZĄBKI
 24. wiersz WRÓŻKA ANIA – książka ZĄBKI
 25. wiersz SPRAWA OCZYWISTA – książka ZĄBKI
 26. wiersz SZCZĘKA OPADA – książka ZĄBKI
 27. wiersz WYCISK – książka ZĄBKI
 28. wiersz NIE W PORĘ – książka ZĄBKI
 29. wiersz NITKA – książka ZĄBKI
 30. wiersz SZKLARZ – książka ZĄBKI
 31. wiersz W PASMANTERII – książka ZĄBKI
 32. wiersz WYMIĘTOSZONA – książka ZĄBKI
 33. piosenka RUCHY, RUCHY – płyta ŁADOWARKA
 34. piosenka HURRY UP! - płyta PARADISE
 35. piosenka BRZUCHOL – płyta ZIELONE JEŻE
 36. piosenka PRZYSTAŃ W LESIE – płyta ŻARTOW…MISIE
 37. piosenka WALCZAK – płyta ŻARTOW…MISIE