Kot jak mysz

GÓRSKI DYMPłonie las na zboczach gór.

Widać tylko dym - ten z chmur

i dlatego tenże ogień

nie jest lasów tychże wrogiem.