IV edycja Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA za nami!


Jury konkursu recytatorskiego: Lidia Piechocka – Witczak, Jacek Cudny, po obejrzeniu 22
prezentacji recytatorów Jury przyznało:
- w kategorii 5 - 8 lat:
I miejsce: Adrianna Mrozek
II miejsce: Bartosz Przybylski
III Miejsce: Iga Rudnicka

- w kategorii 9 - 12 lat:
I miejsce: Julia Przybylska
II miejsce: Julia Wilińska
III Miejsce: Alicja Leśniewska

Jury konkursu wokalnego w składzie: Jagoda Sobolewska, Piotr Matuszkiewicz, Grzegorz
Walczak, po obejrzeniu 28 prezentacji wokalistów Jury przyznało:
- w kategorii 6 - 9 lat:
I miejsce: Eliza Adrian
II miejsce: Julia Rypińska
III Miejsce: Hanna Wawrzyniak

- w kategorii 10 - 15 lat:
I miejsce: Izabela Orłowska
II miejsce: Alicja Leśniewska
III Miejsce: Dominik Matuszewski

W konkursie fotograficznym przyznano:
I miejsce - Julia Fechner – ilustracja fotograficzna do wiersza JADŁO
II miejsce - Paula Moraczewska – ilustracja fotograficzna do wiersza WOLA
III miejsce - Wiktoria Pałucka – ilustracja fotograficzna do wiersza KOT JAK MYSZ

W konkursie filmowym zwyciężyli:
I miejsce - Laura Moraczewska - teledysk do piosenki MRUCZY KOTEK
II miejsce - Zosia Romatowska - teledysk do piosenki RUCHY, RUCHY
III miejsce - Helena Bugajewska - teledysk do piosenki RUCHY, RUCHY

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz niepowtarzalne statuetki, dedykowane
na Festiwal Cudnolandii, wykonane przez artystę – plastyka Janusza Bisagę. Wszyscy
laureaci wezmą udział także w nagraniu płyty festiwalowej.

W Koncercie galowym udział wziął gość specjalny- Michał „Kaczorex” Kaczorowski.
Spektakl pt „Pokolenie smart w sztuce Poppingu” opowiadał o obecnym pokoleniu „smart”,
które do stworzenia czegoś niepowtarzalnego, może szukać inspiracji w najbardziej
klasycznym znanym nam źródle – książce.

Dziękujemy za pomoc w organizacji Finału firmom Berry Superfos oraz POLCALC.

Projekt zrealizowano na zlecenie Gminy Miasta Włocławek w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
w roku 2022.

Wystartowała IV edycja Festiwalu!

Z wielką radością zapraszamy Was na IV edycję Festiwalu. W tym roku po raz kolejny poszerzamy formułę konkursu. W zmaganiach będą mogły prezentować się nie tylko talenty wokalne i recytatorskie, ale także fotograficzne i filmowe! Nasz repertuar festiwalowy liczy prawie sto piosenek i blisko tysiąc wierszy.

Finał odbędzie się w dniu 11 grudnia 2022 roku w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku.

DO ZOBACZENIA !!!

Zadanie realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022

Krok po kroku na FESTIWAL

1. krok PIERWSZY

Osoba, która zamierza zgłosić dziecko do Konkursu, czyli rodzic/opiekun albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, tworzy w zakładce REJESTRACJA – swoje konto (konto użytkownika), zwane dalej KONTEM

2. krok DRUGI

Po założeniu KONTA, korzystając z zakładki ZALOGUJ można wejść na KONTO. Należy pobrać z niego FORMULARZ AKCEPTACJI, który trzeba wydrukować, a następnie wypełnić i podpisać.

3. krok TRZECI

Wypełniony i podpisany FORMULARZ AKCEPTACJI należy przerobić na plik pdf lub jpg, jpge, png, czyli po prostu go zeskanować lub zrobić mu zdjęcie.

4. krok CZWARTY

Kiedy mamy już FOMULARZ AKCEPTACJI w formie pliku pdf lub jpg, jpge, png możemy zgłosić dziecko do konkursu. Wchodzimy na swoje KONTO. Klikamy na ikonkę konkursu, w którym dziecko weźmie udział. Uwaga dziecko może wziąć udział w jednym, dwóch , trzech lub czterech konkursach.

5. krok PIĄTY

Aby zgłosić dziecko do konkursu, po kliknięciu na wybrany konkurs załączamy FORMULARZ AKCEPTACJI w formie pliku pdf, jpg, jpge lub png, czyli klikamy na pole „Wybierz pliki”, zaznaczamy plik z FORMULARZEM AKCEPTACJI (który mamy np. na swoim komputerze) i klikamy w pole „Otwórz”. Po wgraniu pliku z FORMULARZEM AKCEPTACJI wypełniamy kolejne rubryki - dotyczące przedstawiciela oraz uczestnika, a także podajemy dane kontaktowe. W zależności od konkursu wypełniamy dalsze rubryki:

1. W przypadku konkursu wokalnego wpisujemy dwa tytuły piosenek spośród piosenek umieszczonych na płytach festiwalowych, które UCZESTNIK wykona podczas eliminacji wstępnych – wystarczy kliknąć pole „Wybierz” i pojawią się tytuły wszystkich piosenek festiwalowych. Z ich fragmentami oraz tekstami piosenek można zapoznać się w zakładce Konkurs wokalny/Repertuar. Po zweryfikowaniu zgłoszenia dziecka do konkursu, uczestnik otrzyma dostęp do wybranych przez siebie dwóch piosenek, podkłady muzyczne oraz teksty tych piosenek

2. W przypadku konkursu recytatorskiego wpisujemy dwa tytuły wierszy spośród wierszy festiwalowych, które UCZESTNIK wykona podczas eliminacji wstępnych – wystarczy kliknąć pole „Wybierz” i pojawią się tytuły wszystkich wierszy festiwalowych. Teksty wierszy znajdują się w zakładce Konkurs recytatorski/Repertuar. Każdy wiersz można pobrać. Warto skorzystać z WYSZUKIWARKI WIERSZY dostępnej pod ikonką gwiazdki z lupą.

3. W przypadku konkursu filmowego wpisujemy jeden, dwa lub trzy tytuły piosenek spośród piosenek umieszczonych na płytach festiwalowych, do których UCZESTNIK wykona ilustrację filmową (teledysk). Wystarczy kliknąć pole „Wybierz” i pojawią się tytuły wszystkich piosenek festiwalowych. Z ich fragmentami oraz tekstami piosenek można zapoznać się w zakładce Konkurs wokalny/Repertuar. Po zweryfikowaniu zgłoszenia dziecka do konkursu, uczestnik otrzyma dostęp do wybranych przez siebie piosenek.

4. W przypadku konkursu fotograficznego – nie ma dalszych rubryk. Uczestnik zapoznaje się z wierszami festiwalowymi w zakładce Konkurs recytatorski/Repertuar i wykonuje do wybranych wierszy (maksymalnie 5) zdjęcie jako ilustrację do wiersza.

6. krok SZÓSTY

Po załączeniu FORMULARZA AKCEPTACJI i wypełnieniu wszystkich rubryk klikamy na pole „Wyślij formularz zgłoszeniowy”. Wtedy ORGANIZATOR weryfikuje formularz zgłoszeniowy. Informacja o pozytywnej weryfikacji zostanie przesłana za pośrednictwem KONTA. Wówczas uczestnicy konkursu wokalnego i filmowego otrzymują dostęp do wybranych przez siebie piosenek (uczestnicy konkursu recytatorskiego i fotograficznego mają dostęp cały czas do tekstów wierszy bez ograniczeń w zakładce Konkurs recytatorski/Repertuar).

7. krok SIÓDMY

W zależności od konkursu, w którym bierze udział UCZESTNIK, za pośrednictwem KONTA przesyłane są materiały na Festiwal:

1. Konkurs wokalny - aby UCZESTNIK mógł wziąć udział w kwalifikacjach wstępnych PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła  najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku dwa nagrania audio- video w formacie mp4, prezentujące  wykonanie piosenek przez UCZESTNIKA. Podkłady do piosenek muszą być tożsame z tymi udostępnionymi za pośrednictwem KONTA. Informacja o sposobie przesłania nagrań zostanie wysłana przez organizatorów na KONTO niezwłocznie po zgłoszeniu UCZESTNIKA.

2. Konkurs recytatorski - aby UCZESTNIK mógł wziąć udział w kwalifikacjach wstępnych PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła  najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku dwa nagrania audio-video w formacie mp4, prezentujące  wykonanie wierszy przez UCZESTNIKA. Informacja o sposobie przesłania nagrań zostanie wysłana przez organizatorów na KONTO niezwłocznie po zgłoszeniu UCZESTNIKA.

3. Konkurs filmowy - PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła maksymalnie trzy ilustracje filmowe (teledyski) w formacie pliku mp4 najpóźniej w terminie do dnia 1 grudnia 2022 r. Informacja o sposobie przesłania plików zostanie wysłana przez ORGANIZATORA na KONTO niezwłocznie po zgłoszeniu UCZESTNIKA.

4. Konkurs fotograficzny - PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła maksymalnie pięć ilustracji fotograficznych w formacie plików jpg lub pdf o rozdzielczości co najmniej 250 dpi najpóźniej w terminie do dnia 1 grudnia 2022. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko UCZESTNIKA oraz tytuł wiersza zilustrowanego fotograficznie. Informacja o sposobie przesłania plików zostanie wysłana przez ORGANIZATORA na KONTO niezwłocznie po zgłoszeniu UCZESTNIKA.

8. krok ÓSMY

Konkurs filmowy i konkurs fotograficzny nie przewidują kwalifikacji, a ich wyniki zostaną ogłoszone podczas koncertu finałowego, który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28.

9. krok DZIEWIĄTY

Kwalifikacje wstępne przewidziane są jedynie w konkursie wokalnym i recytatorskim. Po rozstrzygnięciu kwalifikacji wstępnych w tych konkursach, które nastąpi w terminie do dnia 22 listopada 2022 r., osoby zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu zostaną o tym poinformowane poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem KONTA. Informacja ta będzie również zawiadamiać o tym, którą z piosenek albo wierszy wykonanych przez UCZESTNIKA podczas eliminacji, zaprezentuje w trakcie zmagań finałowych. W przypadku konkursu wokalnego i konkursu recytatorskiego PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA potwierdza udział zakwalifikowanego UCZESTNIKA w finale Konkursu w terminie do dnia 29 listopada 2022 r. odpowiadając zwrotnie na e-mail z informacją o zakwalifikowaniu UCZESTNIKA do Finału Konkursu. Brak potwierdzenia udziału w Finale w terminie wymienionym wcześniej może skutkować zaproszeniem do udziału w Finale innego UCZESTNIKA.

10. krok DZIESIĄTY

Zmagania finałowe w konkursie wokalnym i recytatorskim odbędą się w dniu 11 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Wtedy też zostaną ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego i filmowego.

D O  Z  O  B  A  C  Z  E  N  I  A    N  A    F  E  S  T  I  W  A  L  U  !!!