Kot jak mysz

NIE NA NOSIENie na nosie. Nie na uchu.

Nie na czole. Nie na brzuchu.

One głównie są na plecach.

I co więcej ! To ci heca !

Tam nie siedzą, lecz przechodzą

i to z tajemniczą mocą,

no bo robią tam podróże,

choć nie mają wcale nóżek !


Ano tak, to nie jest zmyła,

je napędza strachu siła.

Nie dwie, nie trzy i nie parę,

ale całe stado ciarek.