Wiersze za Jeden Uśmiech

PIRAMIDA

PIRAMIDA

Przyszła sroga, mroźna zima,

zawierucha i zadyma.

Śniegiem sypie, mrozem szczypie.

Piec w kotłowni ledwie zipie.


Na podwórku, mimo tego,

coś wyrosło wspaniałego.

Może dziwne to się wyda,

lecz tam stoi ... piramida.


Dzieci mówią o niej czule.

Ma trzy części. To są ... kule.

Duża, średnia oraz mała,

ot i piramida cała.


To budowla wszystkim znana,

bo te kule są ....... .